Volledige privacybeleid

UITGEBREIDE VERSIE PRIVACYBELEID

We vinden jouw privacy erg belangrijk.

 1. We zorgen er voor dat je persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving rond gegevensbescherming. 
 2. We zijn transparant over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Dit houdt onder meer in dat we je vertellen welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze uitwisselen en met wie je contact kunt opnemen als je vragen hebt. 
 3. We bieden je simpele mogelijkheden om stop te zeggen als je niet meer blij bent met onze communicatie over vacatures en sollicitaties aan jou. 
 4. We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden bij kunnen. 
 5. We beantwoorden vragen over de verwerking van je persoonsgegevens zonder onnodige vertraging.
   

ONS PRIVACYBELEID

We zetten ons in om jouw privacy rechten te bewaken en je persoonsgegevens te beschermen. In dit privacybeleid leggen we uit welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze doelgerichte content, met inbegrip van online advertenties van onze vacatures, die je kunt zien op websites, platforms en toepassingen van derden (‘Sites van derden’) op basis van je online activiteiten. Deze sites van derden kunnen hun eigen privacybeleid en voorwaarden hebben. We raden je aan om die te lezen voordat je deze sites van derden gebruikt.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR WAT ER MET JE GEGEVENS GEBEURT?

AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op onze websites. AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. is onderdeel van de AS Watson bedrijvengroep (‘ASW Groep’), die deel uitmaakt van het multinationaal conglomeraat CK Hutchison Holdings Limited (‘CK Hutchison’).

2. HOE NEEM IK CONTACT OP MET DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING?

Je kunt met ons contact opnemen via vacatures@nl.aswatson.com om alles te weten over de gegevens die we van je hebben en deze te wijzigen of verwijderen. Je kunt deze informatie ook inzien op het moment dat je een account hebt gemaakt in ons recruitmentsysteem (Cornerstone).

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee je direct of indirect kan worden geïdentificeerd (‘Persoonsgegevens’). Dit is gewoonlijk informatie zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar kan ook andere informatie zijn zoals IP-adres, online gedrag, informatie over gezondheid en beauty, informatie over je levensstijl of voorkeuren zoals je hobby's en interesses. Gegevens over gezondheid worden ook wel ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. Deze vereisen vanwege hun gevoeligheid extra bescherming.

4. WAT GEBEURT ER ALS JE ONS JE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT OF WE JE PERSOONSGEGEVENS OP EEN ANDERE MANIER ONTVANGEN?

Wij verzamelen je persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren. Bijvoorbeeld wanneer je ons voorziet van je gegevens:

 • Door online of offline te solliciteren op een of meer vacatures. 
 • Door onze website te gebruiken. 
 • Door navraag te doen bij of contact op te nemen met onze afdeling Recruitment of Klantenservice.

Wanneer je ons je persoonsgegevens verstrekt, verwerken wij ze in overeenstemming met dit privacybeleid. Als je niet wil dat we je persoonsgegevens op deze manier verwerken, verzoeken we je ons deze niet te geven.

Wij kunnen je persoonsgegevens ook van andere bronnen ontvangen, inclusief informatie van commercieel beschikbare bronnen, zoals openbare databases en gegevens-aggregators, en informatie van derden. Als je niet wil dat we je persoonsgegevens uit andere bronnen ontvangen, neem dit dan direct op met de betreffende bronnen.

We verwerken je persoonsgegevens om je van onze diensten te voorzien, zoals we hieronder verder uitleggen. In bepaalde gevallen verwerken wij je persoonsgegevens alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in de meeste gevallen waarin we je persoonsgegevens verwerken voor marketing- of trackingdoeleinden, cookies of locatiegegevens gebruiken of je gevoelige persoonsgegevens verwerken. In andere gevallen kunnen wij ons beroepen op andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de uitvoering van het contract met jou of legitieme belangen, zoals het tegengaan van fraude. Bij indiensttreding toetsen wij of jouw gegevens voorkomen in het Waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

Wanneer wij je persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, vragen wij altijd expliciet naar deze toestemming en alleen voor een bepaald doel. Verder vragen we je om aanvullende toestemming als we je persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit privacybeleid vallen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vacatures@nl.aswatson.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Je vindt in de beschrijvingen in paragraaf 5 details over de verschillende soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, de bijbehorende doeleinden en de rechtsgrond voor dergelijke verwerking.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken de volgende categorieën Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Browsen op onze site

Welke persoonsgegevens mogen we verzamelen?
Informatie over het type browser dat je gebruikt bij een bezoek aan onze site, je IP-adres en apparaatadres, hyperlinks waarop je hebt geklikt, de vorige website(s) die je hebt bezocht voordat je op onze site kwam en informatie verzameld door cookies of soortgelijke trackingsystemen.

Wat is het doel van de verwerking?
Wij (en externe dienstverleners die namens ons optreden) gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om gegevens over jou te verwerken wanneer je onze site bezoekt. We willen graag weten of je ons al eerder hebt bezocht en wat je voorkeuren zijn. Zo kunnen wij onze site aanpassen naar wat voor jou interessant is.

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?
In de toestemmingstool voor cookies vind je informatie over de bewaartermijnen van elk cookie.

Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking?
Jouw toestemming wanneer je klikt op ‘Akkoord’ in onze toestemmingstool voor cookies op onze site. In sommige gevallen, en altijd indien wettelijk toegestaan, zullen wij uit je handelingen afleiden dat je akkoord gaat met cookies. Hou er wel rekening mee dat we bepaalde elementaire surfgegevens moeten verwerken om de belangrijkste sitefuncties te kunnen bieden, zoals onthouden hoe ver je bent met een sollicitatie.

Solliciteren op een vacature

Welke persoonsgegevens mogen we verzamelen?
Naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer en andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt.

Wat is het doel van de verwerking?
We verwerken persoonsgegevens om jouw sollicitatie voor een of meer vacatures in behandeling te nemen.

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?
De verstrekte gegevens worden gedurende 1 jaar opgeslagen in het recruitmentsysteem van Prijsmepper (Cornerstone) en worden daarna automatisch verwijderd.

Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking?
Deze informatie hebben wij nodig om je sollicitatie te kunnen verwerken. Als we informatie van je nodig hebben die als gevoelig wordt beschouwd, zullen we je op transparante wijze informeren over onze wettelijke verplichtingen om dergelijke persoonsgegevens te verwerken.

Suggesties doen voor vacatures die je kunnen interesseren

Welke Persoonsgegevens mogen we verzamelen?
Jouw persoonsgegevens zijn al uitgevraagd op het moment dat je ging solliciteren (zie bovenstaand).

Wat is het doel van de verwerking?
Om vacatures die wellicht beter bij je passen voor te kunnen stellen (bijvoorbeeld bij één van onze andere winkelformules Trekpleister, ICI PARIS XL, Kruidvat of AS Watson Benelux)

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?
De verstrekte gegevens worden gedurende 1 jaar opgeslagen in het recruitmentsysteem van Prijsmepper (Cornerstone) en worden daarna automatisch verwijderd.

Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking?
Deze informatie hebben wij nodig om je sollicitatie te kunnen verwerken. Als we informatie van je nodig hebben die als gevoelig wordt beschouwd, zullen we je op transparante wijze informeren over onze wettelijke verplichtingen om dergelijke persoonsgegevens te verwerken.

6. MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

6.1 Onze dienstverleners

Wij delen je persoonsgegevens met de volgende gegevensverwerkers (d.w.z. dienstverleners die ons helpen om onderstaande taken uit te voeren):

 • Vertrouwde derden die onze activiteiten en het beheer van onze sites direct ondersteunen voor IT-beheer (hosting, onderhoud en testen). 
 • Derden die wij vertrouwen en die ons helpen bij het verwerken en analyseren van je persoonsgegevens voor ons, om ons te ondersteunen bij het suggereren van vacatures, al dan niet binnen onze andere winkelformules, die interessant voor je kunnen zijn, in overeenstemming met paragraaf 5.1 hierboven.

6.2 Overige ontvangers

Wij delen je persoonsgegevens met de volgende derden die je gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken (d.w.z. deze derden zijn geen verwerkers; zij gebruiken je persoonsgegevens uit eigen belang of omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven): 

 • Wetshandhavingsautoriteiten of andere instanties als wij verplicht zijn door de wet, of door een bevelschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel, om je persoonsgegevens openbaar te maken.

Wij zullen je persoonsgegevens in jouw sollicitatie nooit delen met social media-platforms.

7. HOELANG VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen je persoonsgegevens tot 1 jaar na het laatste contactmoment bewaren en alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen.

8. WAT ZIJN JE RECHTEN?

Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heb je recht op:

 • het verkrijgen van bevestiging van ons over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens en, indien dat het geval is, inzage in je persoonsgegevens; 
 • correctie van onjuiste persoonsgegevens; 
 • wissen van persoonsgegevens; 
 • bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens; 
 • beperking van de verwerking van persoonsgegevens; en 
 • overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit) - de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm ontvangen en dit overdragen aan een andere datacontroleur.

Voor het uitoefenen van je rechten kun je contact opnemen met de afdeling Recruitment via het e-mailadres vacatures@nl.aswatson.com

9. IS HET MOGELIJK OM MIJN TOESTEMMING VOOR VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN TE TREKKEN?

Indien jouw toestemming de rechtsgrondslag is voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je jouw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar vacatures@nl.aswatson.com. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

10. KUN JE EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSINSTANTIES?

Vind je dat de verwerking van persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming? Dan kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar je je gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of vermeende inbreuk op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ontstaan.

11. HOE BESCHERMEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot je persoonsgegevens.

12. MOGEN WIJ ONS PRIVACYBELEID WIJZIGEN?

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van het privacybeleid hier te plaatsen. We raden je aan het privacybeleid regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.